dinsdag 7 april 2009

Kleine boekbespreking in CV Koers

Tjerk de Reus, medewerker van het christelijke opinieblad CV Koers, wijdde een kleine bespreking aan de lezingenbundel over Kardinaal John Henry Newman in het aprilnummer van dit magazine:

Kardinaal John Henry Newman (1810-1890) is een groot man uit de geschiedenis van het christendom. Momenteel lijkt hij niet zo veel bekendheid te genieten in protestantse kring, maar dat kan gemakkelijk veranderen. Een kleine aansporing om opnieuw na te denken over de betekenis van deze negentiende-eeuwse geloofsgetuige is het boekje Kardinaal John Henry Newman - Gids in het post-seculiere labyrint. Deze uitgave telt nog geen honderd bladzijden en bevat een reeks lezingen over Newman.
Van dit boekje kun je twee dingen zeggen. Allereerst dat het een aardige eerste kennismaking is met het werk van Newman, waarbij vooral twee stukken van Robert Lemm de moeite waard zijn. Vervolgens is duidelijk dat de auteurs regelrechte bewonderaars zijn en dat is de reden waarom Newman veel bewierookt wordt in dit boek. Wierook is een populair goedje in het katholicisme en dat is precies de sfeer die ietsje teveel aanwezig is. Toch wordt wel duidelijk dat Newman een belangrijke theoloog en getuige was in de context van zijn tijd. In Newmans tijd nam het liberalisme in de kerk toe: de leer werd met een dikke korrel zout genomen, er was wildgroei en weinig vroomheid. De van oorsprong Anglicaanse Newman keerde zich tot de katholieke kerk, die hem stevigheid bood in geloof en leven. Vanuit die nieuwe oriëntatie schreef hij krisisch over de ontsporingen van zijn tijd, om tegelijk te ontvouwen welke heilzame krachten er schuilen in de vaste traditie van het beproefde christendom.
Opvallend genoeg maakt de ondertitel van dit boekje duidelijk dat Newman een gids is voor een 'post-seculiere tijd'. Dat lijkt een vreemde conclusie, maar bij nader inzien verdedigbaar: Newman wilde geloof verbinden met de objectieve waarheid. Dat maakt hem in een spirituele maar gezagsarme cutluur relevant.


Geen opmerkingen: