maandag 27 oktober 2008

NIEUWE BUNDEL LEZINGEN OVER KARDINAAL JOHN HENRY NEWMAN

Titel:Kardinaal John Henry Newman
Auteur:Robert Lemm (red.)
Prijs:€ 11,90

Samenvatting:Dit boek bundelt de lezingen die in 2005 voor de Sint-Nicolaas-Academie te Amsterdam zijn gehouden over deze baanbrekende bekeerling. Zijn betekenis blijft actueel. Zijn zaligverklaring is aanstaande.

De in 1801 geboren anglicaan en hoogleraar te Oxford begon als bestrijder van liberalisme en vrijzinnigheid. In 1845 ging hij over tot de kerk van Rome.

Newman staat model voor de denkende christen. Geloof en rede vormen voor hem een hechte eenheid. In zijn eentje onderzocht hij de geschiedenis van de kerk, de concilies, de kerkvaders. Aan zijn grondige kennis van de klassieken paarde hij een buitengewone gevoeligheid voor het persoonlijk geweten. Praktisch alle literaire genres heeft hij beoefend. Newmans veelzijdigheid en heldere stijl maken hem toegankelijk voor iedere lezer. Ook buiten de kerk acht men hem hoog.

Deze publicatie is bedoeld als opstap en kennismaking met een man wiens werk in de Nederlandse vertalingen al geruime tijd enkel nog antiquarisch te krijgen is.

Te bestellen bij Uitgeverij Berneboek.

Geen opmerkingen: