maandag 5 maart 2007

OPINIO

Is er iets nieuws onder de zon?

Je bent voor privébezit en tegen inmenging van de Staat. Je vindt dat dieren de mens vooral dienen tot voedsel en vermaak. Je meent dat natuurbeschermers overdrijven. Abortus is okay, maar men moet er geen evangelie van maken. De Russische autoriteiten deugen niet. Te veel eten maakt dik en wordt een sociaal probleem. Het valt wel mee met de lozing van giftige afvalstoffen in verweglanden. Uithuwelijken is wel degelijk een islamitisch voorschrift. Het onderwijs schiet te kort. Je wordt al gauw van antiracisme beschuldigd en opgezadeld met schuldgevoelens ten aanzien van het koloniale verleden. De multiculturele samenleving die de moslims beschermt, is helaas boven kritiek verheven.

Conservatief? We lezen dat dat voornamelijk nostalgie is, met een tikkeltje idealisme. En o ja, we leven in een interessante tijd.

Bij dat laatste zou je je kunnen afvragen welke tijd dat niet was.

God is in zoverre nuttig dat er dan nog altijd iets is dat boven de overheid staat. Relativisme is een groot probleem, daarover zijn we het eens. De enige manier echter om dat te overwinnen, is de “autonomie van de moraal” en “moreel universalisme”. “De religie kan die functie niet meer vervullen.”

Tot zover “Opinio”. Het nieuwe opinieweekblad dat de overtuiging wil uitdragen dat vrijheid van denken een ode is aan de beste tradities van de westerse cultuur. Roze is de kleur, namen zijn het keurmerk.

Geen opmerkingen: